شبکه آزمایشگاه های دانشگاه

shabake azma
azma markaz
marja
zist fanavari
rahbordi
shaa
nano
SHAA OSTAN

دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی
دانشکده فنی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده معماری و هنر
tarbiat badani
adabiat
riazi
shargh gilan

آزمایشگاه عملیات واحد

3083_%d8%a8%d8%b1%d8%ac_%d8%ae%d9%86%da%a9_%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87_%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af

آزمایشگاه فیزیولوژی عمومی (آموزشی)

790320

آزمایشگاه تحقیقاتی اشعه X

images

آزمایشگاه سل ژل و SPM

spm

آزمایشگاه های گروه علوم مهندسی

%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7

آزمایشگاه ریاضی

math

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

Tarbiatbadani2

آزمایشگاه ‌دینامیک و ارتعاشات

%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9

آزمایشگاه میکروبیولوژی

2

آزمایشگاه ماهی شناسی

2%d8%a2%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c

آزمایشگاه روانشناسی

%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c

کارگاه آماده سازی زمین

list-of-civil-engineering-companies-u5

support
Need Help?
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait