دانشکده فنی

shabake azma
azma markaz
marja
zist fanavari
rahbordi
shaa
nano
SHAA OSTAN

دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی
دانشکده فنی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده معماری و هنر
tarbiat badani
adabiat
riazi
shargh gilan

گروه مهندسی برق(۱۴ آزمایشگاه)

گروه مهندسی مکانیک(۲۰آزمایشگاه)

گروه مهندسی عمران(۵ آزمایشگاه)

79274FCF-5F92-4227-AFD4-A0991F7A4C06

گروه مهندسی نساجی(۹آزمایشگاه)

6

گروه مهندسی شیمی(۴آزمایشگاه)

%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c

گروه مهندسی کامپیوتر(۲آزمایشگاه)

renderfarm_00

support
Need Help?
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait