کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی آشنایی  با تشریح الزامات  استاندارد مدیریت آزمایشگاهی  

ISO / IEC  ۱۷۰۲۵ :  NACI- P13

TDWC_Water_In_Medicine3

مدرس دوره : مهندس عابدینی                                                                                                  

رئیس تضمین کیفیت  ،کارشناس حقیقی و سر ارزیاب استاندارد ایران ، مشاور و ممیز برقراری سیستم های مدیریت کیفیت با ۱۹ سال سابقه کاری در صنعت و آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون

فایل دوره (دانلود)

فایل ارائه پاورپوینت – قسمت ۱(دانلود)

22222222

11111111111

            دانلود فایل

folder-download-3