دانشکده معماری و هنر

shabake azma
azma markaz
marja
zist fanavari
rahbordi
shaa
nano
SHAA OSTAN

دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی
دانشکده فنی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده معماری و هنر
tarbiat badani
adabiat
riazi
shargh gilan

گروه نقاشی

%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c

گروه موسیقی

%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%db%8c

گروه شهرسازی

soce3

گروه معماری

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c

گروه گرافیک

motion-graphic-inspiration-1000x576

support
Need Help?
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait