دانشکده ادبیات و علوم انسانی

shabake azma
azma markaz
marja
zist fanavari
rahbordi
shaa
nano
SHAA OSTAN

دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی
دانشکده فنی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده معماری و هنر
tarbiat badani
adabiat
riazi
shargh gilan

آزمایشگاه زبان انگلیسی

english

آزمایشگاه زبان عربی

arabic

آزمایشگاه زبان روسی

65

آزمایشگاه روانشناسی

%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c

support
Need Help?
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait