مجموعه آزمایشگاه های گروه تربیت بدنی

azma markaz
marja
zist fanavari
rahbordi
shaa
nano
SHAA OSTAN
دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی
دانشکده فنی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده معماری و هنر
tarbiat badani
adabiat
riazi
shargh gilan

جوندگان

photo_wistar_outbred_rat

آسیب شناسی و بیو مکانیک

exercise-pbe6x7

آزمایشگاه مرکزی

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی

Tarbiatbadani2

support
Need Help?
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait