دانشکده علوم پایه

shabake azma
azma markaz
marja
zist fanavari
rahbordi
shaa
nano
SHAA OSTAN
دانشکده علوم پایه
دانشکده کشاورزی
دانشکده فنی
دانشکده منابع طبیعی
دانشکده معماری و هنر
tarbiat badani
adabiat
riazi
shargh gilan

بیولوژی

1

شیمی

dacb528cf12fd39e17e8aed16160f68b

گروه فیزیک

nuclearfisics_body
support
Need Help?
درخواست پشتیبانی
Please Wait
Please Wait